fb youtube
Aktualności

"Co to znaczy być uczciwym?"- konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Jedwabne

zdjęcia artykułu 2
2020-05-04 20:07 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 203

Drodzy uczniowie,


mamy propozycję konkursu organizowanego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Jedwabne:

„CO TO ZNACZY BYĆ UCZCIWYM?”

Tematyka konkursu związana jest z postrzeganiem uczciwości przez dzieci oraz wprowadzeniem uczniów w świat wartości, wywołanie u dzieci refleksji na temat różnych przejawów uczciwości sprzyjające kształtowaniu odpowiednich postaw moralno-etycznych oraz przygotowujące do świadomego podejmowania właściwych wyborów. Promowanie idei uczciwości i etycznego postępowania poprzez upowszechnienie twórczości dzieci.

 1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Jedwabne.
 2. Tematyka pracy konkursowej: powinna to być swobodna wypowiedź uczestnika konkursu.
 3. Praca konkursowa ma być wykonana samodzielnie przez autora. Nad wykonaniem pracy powinien czuwać rodzic lub opiekun prawny.
 4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 nagranie.
 5. Nagranie należy przesłać na adres: kkarolak81@o2.pl lub Katarzyna.Karolak@zs.jedwabne.edu.pl a czas filmiku nie może przekroczyć 1 minuty.
 6. Do każdego filmiku musi być dołączony wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego formularz zgłoszeniowy: formularz.docx | formularz.pdf.
 7. Brak formularza spowoduje, że filmik nie weźmie udziału w konkursie.
 8. Termin nadsyłania prac: do 11 maja 2020 r.
 9. Prace konkursowe naruszające prawa autorskie osób trzecich zostaną zdyskwalifikowane.
 10. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte są w treści zgłoszenia i oświadczeń stanowiących załącznik do regulaminu konkursu.
 11. Uczestniczenie w konkursie jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na uczestniczenie w konkursie i przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik numer 1 do Regulaminu.
 12. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nadsyłania prac konkursowych, wyłonienia laureatów.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o przesyłanie na adres e-mail: kkarolak81@o2.pl lub Katarzyna.Karolak@zs.jedwabne.edu.pl, tel. kontaktowy: 784 365 696

 

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )