fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

III Międzynarodowe Forum Gospodarcze "Rozwój innowacyjnej nauki Nauka - klucz do wzrostu i rozwoju"

2021-08-26 10:22 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 250

Wyższa Szkoła Agrobiznesu wraz z  Łomżyńskim Forum Samorządowym oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki zaprasza na III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, które odbędzie się 9 - 10 września 2021r w budynku Wyższej Szkoły Agrobiznesu przy ulicy Studenckiej 19 w Łomży.

 

Konferencja jest kontynuacją cyklu międzynarodowych spotkań współfinansowanych z programu Odpowiedzialność Nauki - Doskonała Nauka - Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Trudna sytuacja gospodarcza wywołana pandemią spowodowała, że kontakty gospodarcze uległy zawieszeniu.

III Forum jest okazją odbudowy i nawiązania nowych kontaktów, wymianę doświadczeń, wypracowania nowych sposobów działania w zmieniającej się gospodarce a także możliwością promocji oferty polskich uczelni wyższych, wyników badań, prac rozwojowych, w środowiskach lokalnych i wśród przedstawicieli Łotwy, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Portugalii, Belgii, Szwecji, Włoch, Słowenii oraz angażowanie uczelni do współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi. 

Od 2017 roku Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami - szczególnie małych i średnich firm a samorządem.

Dzięki współpracy z 24 samorządami, członkami stowarzyszenia Łomżyńskiego Forum Samorządowego, ich partnerami zagranicznymi, przedstawicielami administracji rządowej oraz instytucjami biznesowymi w III Forum udział wezmą  reprezentanci organizacji pozarządowych z Polski, Włoch, Belgii i Portugali. Swój udział zapowiedzieli reprezentanci Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wśród zaproszonych gości są również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. inwestycji zagranicznych, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki oraz reprezentanci Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Aktualne informacje o III Forum: www.facebook.com/LomzynskieForumSamorzadowe/

Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe

  1. Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża

tel.: 086 216 27 99;  724 551 859;

www.lfs.org.pl ;  e-mail: biuro@lfs.org.pl

NIP: 718-214-32-97;  REGON: 363594136              

link do spotu zapraszającego na III Forum Gospodarcze: https://youtu.be/5hm6duwznHM

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl