fb youtube
Strona główna Aktualności

Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności

zdjęcia artykułu 1
2021-09-24 14:53 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 255
Foto

W dniu dzisiejszym Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski podpisał umowę
o realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie na terenie Gminy Jedwabne usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Przygotowany przez pracowników naszego urzędu wniosek grantowy uzyskał pozytywną ocenę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i został zakwalifikowany do dofinansowania, dzięki któremu Gmina Jedwabne otrzymała 100 % środków na realizację projektu w kwocie blisko 370 tysięcy złotych, które między innymi pozwolą na zakup nowego pojazdu do przewożenia osób, w tym na wózku dla niepełnosprawnych, czy zatrudnienie odpowiedniej kadry.

Projekt, realizowany od 01.03.2022 r. przewiduje bezpłatną usługę transportową mieszkańców Gminy Jedwabne, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność, na wiek, czy stan zdrowia, posiadające lub nieposiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Usługa obejmie także pomoc asystenta w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, podczas przejazdu, w dotarciu do miejsca docelowego i z powrotem. W czasie przewozu możliwa będzie też obecność opiekuna osoby z niepełnosprawnością, czy wreszcie psa asystującego. Celem organizacji usługi jest aktywizacja społeczno-zawodowa wspierana przez usługi aktywnej integracji, odbudowę i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna), lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa), lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Wszystkich naszych mieszkańców, potrzebujących stałego lub okresowego wsparcia w zakresie mobilności - wyjazdów w celach związanych z szeroko pojętą rehabilitacją zawodową i społeczną już teraz zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który będzie realizował zadanie. Szczegóły zostaną też niebawem opublikowane na stronie internetowej Gminy Jedwabne.  

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne ” realizowany w ramach umowy o przyznanie grantu w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl