SUKCESY Z PLASTYKI I INFORMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W JEDWABNEM

2011-06-13 09:04
Oto najważniejsze sukcesy uczennic Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem z plastyki i informatyki. Uczennice do wszystkich etapów konkursów przygotowywała nauczycielka - Pani mgr Justyna Zapert.

1. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Cztery Pory Roku na Podlasiu” - wyróżnienie Magdalena Mierzejewska.

Na konkurs wpłynęło 800 prac, więc wyróżnienie Magdy jest ogromnym sukcesem.

2. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja Biblioteka” zorganizowany przez Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży - Sekcję Bibliotekarską przy Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży - wyróżnienia – Katarzyna Włodkowska i Paulina Mogielnicka.

3. Konkurs plastyczny „Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro” pod honorowym patronatem J.E. Ks. bpa dr Stanisława Stefanka oraz Starosty Powiatu Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego - wyróżnienie – Daria Iwanowska.

4. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Konkurs Krajoznawczy „Mała Ojczyzna” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego - Katarzyna Niebrzydowska - wyróżnienie (za stworzenie strony internetowej wsi Grądy Wielkie) - nauczyciel przygotowujący - moderator mgr Justyna Zapert.

Gratuluję sukcesów edukacyjnych uczennicom Zespołu Szkół i Pani Justynie Zapert - nauczycielce, która przygotowała uczniów do wszystkich etapów konkursów.

Ewa Frączek

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

w Jedwabnem