fb youtube
Oświata Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Publiczne Gimnazjum

SPOTKANIE W GIMNAZJUM

zdjęcia artykułu 11
2012-03-20 13:57 | Opublikował: Admin
W dniu 26 lutego 2012r. w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych odbyło się uroczyste spotkanie rodziców klas trzecich gimnazjum i wychowawców z Krzysztofem Moenke – Burmistrzem Jedwabnego i Księdzem Dziekanem Jerzym Dembińskim - Proboszczem Parafii w Jedwabnem.

W spotkaniu wzięli także udział:

· ksiądz Adam Wiśniewski – nauczyciel religii uczący w gimnazjum, liceum i w szkole zawodowej

· P. Jolanta Prószyńska - wychowawczyni klasy III a

· P. Jolanta Karwowska - wychowawczyni klasy III B

· P. Anna Kuklińska - wychowawczyni klasy III C

Swoją szkołę zaprezentowali licealiści – Aleksandra Domitr, Sławomir Bekus i Dawid Milewski z klasy II LO. Prezentację i ulotki uczniowie przygotowali pod kierunkiem Pani Izabelli Zapert – doradcy zawodowego.

Spotkanie miało na celu przekonać rodziców uczniów klas trzecich gimnazjum, by posłali swoje dzieci do Liceum Ogólnokształcącego lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jedwabnem.

Jako Zespól Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnch funkcjonujemy  od 1 października 2009r. W skład Zespołu wchodzą obecnie trzy szkoły - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Publiczne Gimnazjum imienia Papieża Jana Pawła II.

Nasza szkoła wciąż rozwija się. W 2009 r. mieliśmy jedną klasę, w której uczyło się 9 uczniów. W chwili obecnej liczba uczniów wzrosła prawie dziesięciokrotnie. Jest to możliwe dzięki zaufaniu rodziców, którzy powierzają nam od 2009r. swoje dzieci.

Wszyscy przemawiający podkreślali, że jesteśmy dobrą szkolą. Możemy poszczycić się wysokimi osiągnięciami.

Po raz drugi nasza uczennica otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo wysokie wyniki w nauce. Nasz młodzież uczy się poprzez różnorodne wyjazdy, które są możliwe dzięki temu,  że uczestniczymy w licznych programach unijnych. Na przestrzeni tych trzech lat wyjeżdżaliśmy wielokrotnie na kilku lub kilkunastodniowe bezpłatne warsztaty edukacyjne najpierw do Mamuciej Doliny, potem  do pałacyku w Opartowie, na ferie do Augustowa, Zakopanego  czy do zaprzyjaźnionego Dingolfing – Landau w Niemczech.  Nasi uczniowie mają szansę angażować się w takie rozwijające zajęcia,  jak programy edukacyjne prowadzone wraz z Miejską Komendą Policji  w Łomży, wydawanie we współpracy ze Starostwem Powiatowym gazetki szkolnej Misz - Masz, organizację koncertu charytatywnego dla powodzian czy w chwili obecnej praca w Spółdzielni Uczniowskiej „Jedwabniki”. Są to zajęcia atrakcyjne - uczące przedsiębiorczości, tak koniecznej - wręcz niezbędnej - w dorosłym życiu.

Dla gimnazjalistów mamy do zaoferowania Liceum Ogólnokształcące kończące się maturą. Każdy nauczyciel w swoim czasie wolnym organizuje dla zdajających maturę dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego. Takie zajęcia odbywają się w chwili obecnej przez cały rok  z przedmiotów obowiązkowych i najczęściej wybieranych na maturze,  czyli z matematyki, języka angielskiego, polskiego, rosyjskiego, biologii  i geografii. Mamy bardzo wysoką zdawalność, a jej wyniki porównywalne są ze średnią krajową. Jesteśmy szkołą życzliwą, liczącą się ze zdaniem ucznia i rodzica, o czym mogą zaświadczyć nasi uczniowie. Oferujemy naukę w małych klasach, z pomocnym wsparciem bardzo dobrze wykształconych, mądrych i życzliwych rodzicom i uczniom nauczycieli.

Mamy dobrze prosperującą szkołę zawodową kończącą się uzyskaniem uprawnień zawodowych. Poszerzamy wciąż naszą ofertę edukacyjną. Możemy kształcić młodzież na praktyce na terenie Miasta i Gminy Jedwabne. Dzięki temu rozwija się nasze rzemiosło gminne, ale dzięki temu młodzież uczy się zawodów deficytowych na rynku pracy. Mamy piekarzy, cukierników, fryzjerów, stolarzy i rolników. W Łomży kształcimy sprzedawców, lakierników i mechaników samochodowych oraz elektryków. Naszych uczniów bardzo chętnie przyjmują pracodawcy łomżyńscy, ponieważ twierdzą, że mamy bardzo dobrze wychowanych i pracowitych uczniów, którzy nie sprawiają kłopotów wychowawczych. Jesteśmy  w stanie zapewnić praktykę w każdym zawodzie, w którym chce się uczyć nasz wychowanek.

Wszyscy przemawiający podkreślali, że szkoła jest przede wszystkim bezpieczna, bo mała, a wszyscy znają się w niej jak w rodzinie. Na każdy akt niezdyscyplinowania ucznia można natychmiast zareagować.

Pan Burmistrz zagwarantował także, że uczeń z naszej Gminy Jedwabne może do szkoły ponadgimnazjalnej dojechać razem z gimnazjalistami dowożonymi przez szkolne autobusy.

Spotkanie przebiegało w serdecznej i życzliwej atmosferze.

Serdecznie dziękuję Panu Krzysztofowi Moenke – Burmistrzowi Jedwabnego i Księdzu Dziekanowi Jerzemu Dembińskiemu - Proboszczowi Parafii w Jedwabnem za serdeczne przyjęcie mego zaproszenia na spotkanie z rodzicami klas trzecich gimnazjum.

Ewa Frączek

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )