fb youtube
Oświata Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem

PIĄTA ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W JEDWABNEM

zdjęcia artykułu 8
2012-06-08 08:45 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 3416
„Miej serce i patrzaj w serce”
Adam Mickiewicz

16 maja 2012 r. był dniem szczególnym dla naszej lokalnej społeczności. Obchodziliśmy bowiem piątą rocznicę nadania szkole imienia Adama Mickiewicza.

Wzięły w niej udział sztandary:

1.Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem
2.Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
3.Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem
4.Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą celebrował Ks. Dziekan Jerzy Dembiński – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Jedwabnem.

Uczestniczyła w niej cała społeczność szkolna oraz harcerze z Drugiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zielony Płomień”, którzy również pełnili wartę honorową przy popiersiu patrona.

 

Zaszczycili nas swoją obecnością:

 

 • Pan Krzysztof Moenke – Burmistrz Jedwabnego
 • Ksiądz Dziekan Jerzy Dembiński – Proboszcz Naszej Parafii
 • Ksiądz Adam Wiśniewski
 • Pan Kazimierz Załuska – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem
 • Radni Rady Miejskiej w Jedwabnem
 • Pani Halina Szeligowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
 • Pani Ewa Frączek – Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem
 • Pan Jan Karwowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nadborach
 • Pan Bogdan Mieczkowski – Kierownik Posterunku Policji w Jedwabnem
 • Pan Marian Chrzanowski – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Jedwabnem
 • Państwo Danuta i Mieczysław Długołęccy – przyjaciele szkoły
 • Pani Jolanta Kondracka – przewodnicząca Rady Rodziców
 • Pani Katarzyna Łepkowska – skarbnik Rady Rodziców

 

Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej, podczas której serdecznie podziękowałam za przyjęcie zaproszenia i powitała wszystkich obecnych.

Wyraziłam wdzięczność tym, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę. Podziękowałam od całej społeczności szkolnej za okazane serce i dobrą wolę.

W swoim wystąpieniu stwierdziłam:

„Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które – choć minione – zawsze pozostają w pamięci. Czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje ponownie. Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część swego życia.

Dzisiejszy dzień jest niewątpliwie tym dniem, na który czekała cała społeczność szkolna. Dniem, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i naszych sercach. Oto dziś obchodzimy uroczystość 5 – lecia nadania naszej szkole imienia Adama Mickiewicza. Przypomniała, iż dokładnie 19 kwietnia 2007r. uroczyście obchodziliśmy nadanie naszej szkole imienia Adama Mickiewicza podjęte uchwałą nr VIII/39/07 z 21 marca 2007 r. Rady Miejskiej w Jedwabnem. W rok później świętowaliśmy odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowego popiersia naszego patrona.

Patronem Szkoły Podstawowej w Jedwabnem został 5 lat temu romantyczny wieszcz i poeta Adam Mickiewicz. Żył i tworzył w XIX wieku obok takich indywidualności jak Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Cyprian Kamil Norwid. Stworzył dzieła wielkie, które na stałe weszły do kanonu lektur szkolnych. Dla kolejnych pokoleń Polaków stał się nauczycielem i mistrzem, a dla naszych uczniów stał się patronem. Uczył miłości do kraju lat dziecinnych i do Ojczyny „malowanej zbożem rozmaitym”. Pokazywał, jak walczyć z zaborcą o wolność narodową. Uwrażliwiał na piękno ojczystego kraju, do którego tęsknił, gdy przebywał na emigracji. Pokazywał, że wiara to ostoja dla narodu. Pisał o Matce Boskiej Ostrobramskiej i Częstochowskiej, do której zwracał się w chwilach zwątpienia. Pokazywał urok polskiego obyczaju, który utrwalał na kartach swych tekstów.

Chciałabym, byście zapamiętali jeden z cytatów Mickiewicza, który zanotował w balladzie „Romantyczność”. Poeta pisał w niej: „Miej serce i patrzaj w serce”. Wieszcz uczy nas, że bogactwem człowieka jest jego wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. To drogowskaz nie tylko dla uczniów, ale także dla dorosłych. To wartość rzadka w dzisiejszym stechnicyzowanym świecie dóbr materialnych. Pielęgnujcie swoją wrażliwość na potrzeby innych i niech ona ubogaci wasze życie uczniowskie, młodzieńcze, a potem dorosłe.”

Następnie głos zabrał P. Krzysztof Moenke – Burmistrz Jedwabnego, który z dumą podkreślił zasługi szkoły dla społeczności lokalnej. Zauważył, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem odnoszą liczne sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Dostrzegł wielokierunkowy rozwój szkoły, która otacza ucznia opieką, dba o jego wykształcenie, wyposaża w różne umiejętności i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Podkreślił bardzo dobrą współpracę szkoły z rodzicami i organem prowadzącym.

W dalszej części uroczystości Ks. Dziekan Jerzy Dembiński – Proboszcz Naszej Parafii powiedział, że Adam Mickiewicz – patron szkoły może służyć jako wzór dla młodego pokolenia. Wieszcz jest przykładem miłości do Ojczyzny, do której tęsknił przebywając prawie całe swoje życie na obczyźnie. Imię patrona zobowiązuje uczniów do szanowania swego kraju i rozwijania się w wierze.

 

5 lat temu dokładnie 19 kwietnia 2007 roku nasi starsi koledzy, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły po raz pierwszy uroczyście ślubowali:

 

 • Sztandaru swego strzec!
 • Dbać o honor szkoły i rozsławiać jej imię!
 • Wprowadzać w życie ideały patrona Adama Mickiewicza!
 • Wzorowo wypełniać swoje obowiązki dla dobra szkoły, środowiska i Ojczyzny!
 • Kształtować patriotyzm!
 • Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi!

 

Powyższe słowa zostały ponownie wypowiedziane podczas odnowienia ślubowania na sztandar w czasie uroczystości 5. Rocznicy nadania imienia Adama Mickiewicza naszej szkole.

Uczniowie naszej szkoły przygotowywali się do tej uroczystości od bardzo dawna. Wzięli udział w konkursie dotyczącym wiedzy o życiu i twórczości patrona. Dwie najlepsze osoby uczestniczyły w V Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Adamie Mickiewiczu oraz konkursie plastycznym przygotowywanych przez zaprzyjaźnioną z nami Szkołę Podstawową Nr 7 imienia Adama Mickiewicza w Łomży.

Poza tym uczestniczyliśmy w konkursach: recytatorskim oraz dotyczącym scenek z życia i twórczości patrona szkoły, a także w konkursie na prezentację multimedialną. Laureaci tych konkursów zaprezentowali się podczas omawianej uroczystości.

Po uroczystej mszy świętej swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie naszej szkoły. Zachwycili tańcem pod kierunkiem P. Sylwii Gardockiej – „TANMUZ”, piosenkami i poezją. Szczególnie uroczyście zaprezentowali się w polonezie, do którego stroje zostały zakupione przez sponsorów szkoły pozyskanych przez dyrektora. Wykorzystano fragmenty epopei narodowej pt.: ”Pan Tadeusz” – Grzybobranie, Inwokację; wiersze: „Panicz i dziewczyna”, „Lis i orzieł”, „Koza, kózka i wilk”, „Do M”, „Pieśń Filaretów”, „Niepewność” oraz prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości naszego wieszcza.

Mogliśmy ponadto podsumować nasze osiągnięcia z ostatnich pięciu lat, czyli od momentu, gdy szkoła ma zaszczyt nosić imię wielkiego Polaka - Adama Mickiewicza. Szczyciliśmy się osiągnięciami w nauce, sporcie, w różnego rodzaju konkursach oraz w tańcu.

 

Barbara Dmoch

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )