fb youtube
Oświata Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

Poszerzamy ofertę edukacyjną dla uczniów Zespołu Szkół w Jedwabnem

2012-09-20 09:41 | Opublikował: Admin
W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół w Jedwabnem realizowany będzie projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów PG i LO w Jedwabnem”. Koordynatorem projektu jest Pani Izabella Zapert – doradca zawodowy.

Projekt jest realizowany okresie 01.09.2012r. do 30.06.2013r. w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt jest realizowany przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku na rzecz uczniów Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek- najlepsza inwestycja”.

W ramach projektu prowadzone będą:

  1. Zajęcia w PG

a) Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego kl. III:

· blok humanistyczny

· blok matematyczno-przyrodniczy

· zajęcia z j. angielskiego

b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

· j. angielski, 3 grupy

· j. rosyjski, 3 grupy

· matematyka, 3 grypy

c) Obóz językowy: j. angielski i j. rosyjski

d) Kurs pierwszej pomocy

e) Zajęcia sportowe- koszykówka

f) Doradztwo edukacyjno-zawodowe

2. Zajęcia w LO

a) Zajęcia przygotowujące do matury dla uczniów kl. III

· j. polski, 1 grupa

· biologia, 1 grupa

· matematyka, 2 grupy

· j. angielski, 2 grupy

b)      Zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. I i II:

· matematyka, 2 grupy

· j. angielski, 2 grupy

c) Kurs pierwszej pomocy

d)      2-dniowa wycieczka Kraków –Wieliczka- Częstochowa

e)      Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Ewa Frączek

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )