fb youtube
Oświata Szkoła Podstawowa w Jedwabnem

KLUB CZYTAJĄCYCH RODZICÓW

zdjęcia artykułu 7
2013-04-09 13:50 | Opublikował: Admin
Od lutego 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem powołany został ,,Klub czytających rodziców" w ramach kampanii „Czytam, więc wiem” prowadzonej przez Kurier Poranny i Gazetę Współczesną. Członkami klubu zostali rodzice grupy 0 „a”, którzy wyrazili chęć przychodzenia do grupy i głośnego czytania wybranej bajki.

Celem takiego czytania jest wszechstronny rozwój dziecka. Czytanie wypełnia wszystkie przestrzenie rozwoju dziecka: intelekt, emocje, także rozwój społeczny,  ale  i wiele innych, niezdefiniowanych obszarów, bo każdy moment czytania  i każdy tekst inaczej działa na dziecko. Czytanie  na pewno stymuluje rozwój intelektualny, przyspiesza rozwój mowy, rozwija umiejętności komunikacyjne, rozbudowuje pamięć dziecka, pobudza do kreatywności, tworzenia rzeczywistości poprzez słowa i różne pomysły działań - dziecko samo kreuje swoje zabawy na podstawie tego, co czyta.
Czytanie, to proces twórczy - kreuje wyobraźnię, dotyka fantazji i uczuć.
Realizując program „Klubu czytających rodziców” pragniemy:
ü wzmocnić więź emocjonalną pomiędzy dorosłymi i ich dziećmi;
ü zachęcać dorosłych do głośnego czytania dzieciom;
ü wpłynąć na wszechstronny rozwój dziecka;
ü rozwijać i utrwalać zainteresowania, potrzeby i nawyki czytelnicze;
ü włączyć rodziców w życie grupy i zachęcić do korzystania z biblioteki;
ü udzielać się czynnie w kampanii „Czytam, więc wiem” prowadzonej przez Kurier Poranny i Gazetę Współczesną.
Rodzice bardzo aktywie uczestniczą w programie. Dzieci mają poczucie,  że rodzic czytając jest blisko, poświęca mu uwagę. Są dumne z tego, że ich rodzic czyta innym dzieciom. Dziękujemy rodzicom za czynny udział  w programie i zapraszamy na dalszy ciąg.

Bożena Żelechowska

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )