Walne zebranie OSP Jedwabne

2015-02-11 14:10
10 lutego 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem. W zebraniu uczestniczyło 19 druhów wraz z Burmistrzem Jedwabnego druhem Michałem Chajewskim oraz Zastępcą Naczelnika Tomaszem Szewczykiem – przedstawicielem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
Walne zebranie OSP Jedwabne

Główne tematy omawiane na zebraniu dotyczyły pozyskania średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jedwabnem oraz budowy strażnicy OSP w Jedwabnem. Druh Michał Chajewski poinformował zebranych, że zostały złożone dwa wnioski, mające na celu pozyskanie wozu bojowego. Pierwszy został złożony do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łomży i dotyczy zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, natomiast drugi – do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku - dotyczący przekazania jednostce OSP w Jedwabnem używanego średniego wozu bojowego. Jednocześnie prowadzone są uzgodnienia z projektantami odnośnie sporządzenia projektu budowy strażnicy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem w 2014 roku uczestniczyła 32 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów – 19 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 12 razy, na alarm fałszywy w dobrej wierze –  1 raz.