fb youtube
Gmina Lokalna Grupa Działania

LGD Bierzański Dar Natury

zdjęcia artykułu 4
2015-04-15 09:43 | Opublikował: Admin
W dniu 13.04.2015r na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem odbyło się spotkanie, dotyczące kierunku rozwoju naszej gminy. W w/w zgromadzeniu wzięli udział: lokalni przedsiębiorcy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz kierownicy jednostek podległych. Burmistrz Jedwabnego Michał Chajewski przedstawił zebranym, propozycję współpracy z LGD „Biebrzański Dar Natury”, która jest wyzwaniem, ale równocześnie szansą na rozrój naszego regionu.

LGD „Biebrzański Dar Natury” to trójsektorowe partnerstwo, w skład którego wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Obecnie teren LGD obejmuje obszar pięciu gmin leżących w granicach województwa podlaskiego: Grajewo, Radziłów, Szczuczyn, Wąsosz. Gminy Bargłów Kościelny, Przytuły i Jedwabne, są na etapie wstępowania do prężnie działającej już LGD. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich.

Polska z unijnej polityki spójności w latach 2014-2020 przeznaczy 82,5 mln euro. Środki te będzie można zainwestować m.in.;

- Innowacje i konkurencyjność gospodarki,

- zmniejszenie dysproporcji w rozwoju regionu,

- wyrównanie szans społecznych, edukacji i inwestycja w człowieka,

- przyjazne i sprawne państwo

- infrastruktura

Na spotkaniu, które miało miejsce w dniu dzisiejszym padły następujące propozycje inwestycji do realizacji na terenie gminy Jedwabne w latach 2014 – 2020 wraz z udziałem środków PROW/LGD

- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jedwabne – etap III i IV zadania

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Jedwabne

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

- Odnowienie Remizy OSP w Jedwabnem

- Odnowienie Remiz OSP na terenie Gminy Jedwabnem

- Modernizacja hydroforni  w Jedwabnem

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedwabnem

- Termomodernizacja budynku  Urzędu Miejskiego w Jedwabnem

- Przebudowa ulic: Polna, Skłodowskiej, Szkolna, Pl. Jana Pawła  II w Jedwabnem

- Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie

- Modernizacja oświetlenia ulicznego  na terenie Gminy Jedwabne

-Generalny remont wewnątrz budynku M-GOK oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt w tym remont i wyposażenie Sali multimedialnej.

- Festyn „Dni Jedwabnego”

- Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży

-Przegląd pieśni, kolęd i pastorałek.

-Plener malarski Wernisaż poplenerowy

- Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Konopkach Chudych na przedszkole

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i LO w Jedwabnem. Remont - wymiana stropów

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedwabnem ul. Polna i Stawiskowska

Nowo zgłoszone pomysły:

- Wymiana sprzętu komputerowego w salach komputerowych

- Siłownie plenerowe

- Remont i wyposażenie świetlic wiejskich

- Biblioteka Multimedialna

- Organizacja szkoleń; kat C+E, na obsługę koparek, wózków widłowych

- Zakup maszyn i sprzętu

- Odnowa parku maszynowego

- Rewitalizacja Parku Pl. Jana Pawła II

- Budowa schroniska dla psów

- Wytyczenie nowych szlaków turystycznych nad Biebrzą

- Budowa nowych miejsc noclegowych  w miejscach najbardziej atrakcyjnych turystycznie tj otulina BPN

- Bezprzewodowy  internet nadajniki wi-fi,

- Linia energetyczna sn – zwiększenie mocy przesyłowych

- Zakup gruntów pod inwestycje

Burmistrz Jedwabnego, zaprasza do dialogu wszystkich mieszkańców gminy, by zgłaszali swoje potrzeby i pomysły. Każdy głos jest ważny i na pewno będzie wzięty pod uwagę. Zapraszamy wszystkich zaineresowanych, w godzinach pracy Urzędu czyli od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15-30.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )