Pierwsze kroki w LGD "Biebrzański Dar Natury"

2015-04-15 09:51
W dniu 14.04.2015r pracownicy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Biebrzański Dar Natury”, które odbyło się w Wojewodzinie obok Grajewa. Uczestniczyli w pracach grupy roboczej, zajmującej się opracowaniem ankiety, która w niedługiej przyszłości posłuży zbadaniu opinii na temat potrzeb lokalnej społeczności.
Zostały również ustalone terminy spotkań w poszczególnych gminach członkowskich, celem bliższego poznania się, wymiany doświadczeń, konsultacji społecznych i zacieśnienia znajomości. W Jedwabnem spotkanie z przedstawicielami LGD, lokalnymi przedsiębiorcami i mieszkańcami gminy odbędzie się 19.05.2015 roku, na Sali konferencyjnej w Jedwabnem.
Serdecznie zapraszamy
Pierwsze kroki w LGD