Konsultacje społeczne w Jedwabnem

2015-08-24 07:49
W dniu 21.08.2015 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem odbyły się kolejne konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Samorządu Terytorialnego, kierownicy referatów, dyrektorzy jednostek podległych, lokalni przedsiębiorcy oraz członkowie stowarzyszenia LGD Biebrzański Dar Natury.Katarzyna Karolak
Konsultacje społeczne w Jedwabnem