Oświata w Mieście i Gminie Jedwabne.

2008-12-16 10:47

Na terenie Miasta i Gminy Jedwabne funkcjonują:

Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem


Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem

Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jedwabnem