Spotkanie dotyczące LSR połączone z Warsztatami.

Za nami spotkanie dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i realizacji projektów w ramach podpisanej umowy o warunkac...
więcej »

Spotkanie na temat LSR

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Biebrzański D...
więcej »


Walne Zebranie Członków LGD "Biebrzański Dar Natury"

W dniu 8 – go listopada b. r. /wtorek/ o godzinie 10.00 w zajeździe „Stara Kuźnia” w Rudzie, odbyło się Walne Zebrani...
więcej »

Walne zebranie członków LGD

W dniu 29 grudnia b. r. o godzinie 10.00 w zajeździe „Stara Kuźnia” w Rudzie, odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania...
więcej »

Konsultacje społeczne w Jedwabnem

W dniu 21.08.2015 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem odbyły się kolejne konsultacje społeczne doty...
więcej »

Zapraszamy do składania deklaracji członkowskich

W związku z członkostwem Gminy Jedwabne w LGD „Biebrzański Dar Natury” zapraszamy do współpracy osoby prawne oraz fiz...
więcej »

Jedwabne przyjęte jednogłośnie

W dniu 19.05.2015r. na sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem miało miejsce drugie spotkanie dotyczące o...
więcej »

Pierwsze kroki w LGD "Biebrzański Dar Natury"

W dniu 14.04.2015r pracownicy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Lokalną G...
więcej »

LGD Bierzański Dar Natury

W dniu 13.04.2015r na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem odbyło się spotkanie, dotyczące kierunku rozw...
więcej »