Spotkanie na temat LSR

2016-11-29 14:55
Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Biebrzański Dar Natury" na lata 2014-2020.
Spotkanie na temat LSR

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i realizacji projektów w ramach podpisanej umowy  o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.

Podczas spotkania zostaną przedstawione cele oraz budżet lokalnej strategii rozwoju wraz
z harmonogramem planowanych do ogłoszenia naborów wniosków o udzielenie wsparcia w ramach  trzech funduszy: EFS, EFRR, EFRROW. Omówione zostaną także lokalne kryteria wyboru operacji.

Miejsce spotkania –  Urząd Miejski w Jedwabnem – sala konferencyjna

Termin – 09.12.2016r. godzina 900

Serdecznie zapraszamy.