AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO

2016-07-25 11:23
17 lipca 1736 roku Jedwabne stało się miastem.
AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO

Dzięki staraniom naszego lokalnego historyka Jerzego Ramotowskiego zostały odnalezione dokumenty, które są tego dowodem. Akt Nadania Praw Miejskich naszego miasteczka w oryginale jest spisany po łacinie. Na język polski przetłumaczył go ks. Marcin Sobiech i brzmi on następująco:

 

Dokument nadany w siedzibie administracji Wiskiej w czwartek po 16 niedzieli roku Pańskiego 1738.

Dokument w obecności kasztelana Starościńskiego Wiskiego wydającego osobiście przez Zacnego Marka Alberta Borawskiego Zarządcę Grodu Wiskiego i Dostojnego Antoniego Rostkowskiego z Jedwabnego, chorążego Ziemi Łomżyńskiej, starosty Ostrowskiego na mocy tego samego urzędu i władzy nadanej przez Stolicę Królewskiej Mości mniejszego kanclerza Augusta III, króla Polski dla oświecenia społeczności i dla ich dobra i ustanowienia targów i mianowanie legalnych urzędników w biurze oferując takie same prawa podlegające przeglądowi Kanclerza Starościńskiego Wiskiego każdego roku. Te listy, które być przyjęte dokładnie z taką samą czcią i pełnią odpis dozwolony przez głównego ministra Kazimierza Gasima, który ma zapewnić autentyczność oraz ogłosić tygodniowe targi dla wyżej wymienionej miejscowości Jedwabne dokonujący przywilejów i uroczyście opublikować i ogłosić. Wolą Królewskiej Mości jest następujące. August III z łaski Bożej Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflandzki, Smoleński, czernichowski i dziedziczny książę saski i książę elektor Severii. Mamy na myśli, że każdy i wszyscy, którzy są obecni i podpisani, i postanawiamy, że Antoni Rostkowski, stolnik Ziemi Łomżyńskiej, zostaje dziedzicznym właścicielem jedwabnego, podobnie jak w mieście Wizna. Pokorna prośba przez Króla zostaje wysłuchana i Król raczy udzielić zachęty. Miastu zostają nadane prawa magdeburskie, nadaje się prawo cotygodniowych targów w niedzielę i pięciu jarmarków rocznych: pierwszy na święto św. Józefa, drugi na święto św. Stanisława, biskupa i męczennika, trzeci na święto świętych Piotra i Pawła Apostołów, czwarty na święto św. Jakuba Apostoła, piaty na święto św. Mateusza Apostola i ewangelisty. Przez cały czas dla dowolnej niedzieli można obchodzić roczny jarmark z wszelkiego rodzaju względami prawnymi. Można bezpiecznie kupować i sprzedawać, legalnie wymieniać przy honorowym zachowaniu i bezpieczeństwie. Te prawa są pod wpływem państwa. Należy zachować dla dobra ludzi wcześniej przyjęte zwyczaje. Mieszkańcy są wolni od wszelkich opłat z wyjątkiem wolnych składek. Należy spodziewać się na przyszłość zatwierdzenia przyszłych taryf i płacenia podług konstytucji Królestwa, ustala się też takie miary i wagi jak dla całego państwa. Ustala się również insygnia miasta i wydziela granice miasta Jedwabne.

Na to kładzie się pieczęć królewską z dniem 17 miesiąca lipca 1736 roku, w trzecim roku naszego zarządzania Wizną w obecności Szlachetnego Antoniego Rostkowskiego, stolnika Łomżyńskiego, Jana Wolskiego – notariusza miasta Chęciny, Jana Małachowskiego z Małachowa – Kanclerza Królestwa.

Urzędowy odpis dokumentu zostaje dokonany w obecności Kasztelana Starościńskiego Wiskiego.

  • AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO AKT NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA JEDWABNEGO