fb youtube
Aktualności Komunikaty

Stypendium szkolne 2016/2017

2016-09-02 11:09 | Opublikował: Admin
Urząd Miejski w Jedwabnem uprzejmie informuje o możliwości pobrania i złożenia wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2016/17, w terminie od 01.09.2016r. do 15.09.2016r. w godz. od 7:30 do 13:00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

Wnioski na stypendium można będzie pobrać w pokoju nr 26 Urzędu Miejskiego oraz w szkołach podległych Gminie Jedwabne.
Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 złotych netto.
Wymagane dokumenty dołączone do wniosku:

 • potwierdzając dochód dołączamy zaświadczenia lub oświadczenia /dokumenty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o stypendium (tj. dokumenty za sierpień 2016r.),
 • osoby zatrudnione zawodowo składają - zaświadczenie netto (bez składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz po odliczeniu podatku),
 • zaświadczenie /oświadczenia o zasiłku rodzinnym,
 • przekaz lub przelew dokumentujący wysokość alimentów, zaświadczenie od komornika, wyroki sądowe w sprawie rozwodu,
 • zaświadczenie/ oświadczenia z Urzędu Pracy o pobieranym zasiłku,
 • zaświadczenie /oświadczenia o pobieranym dodatku mieszkaniowym,
 • zaświadczenie /oświadczenia o przyznanym, stałym zasiłku z Ośrodka Opieki Społecznej,
 • odcinek renty lub emerytury,
 • zaświadczenie /oświadczenia o hektarze przeliczeniowym z gospodarstwa rolnego, ( 1 h przeliczeniowy mnożymy przez kwotę 288,- zł),
 • oświadczenie o osiąganych dochodach z dzierżawy, wynajmu pokoi, itp.,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach oraz odprowadzonym podatku z działalności gospodarczej za rok 2015, zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach,
 • zaświadczenie o pobieranym stypendium z innych instytucji,
 • obowiązkowo poświadczenie przez dyrektora szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )