Zarząd OSP Jedwabne

2016-09-30 13:26

W 2016 roku OSP Jedwabne liczy 30 członków i kierują nią Zarząd w składzie:

- prezes: Czerwaciuk Paweł

- Wiceprezes-Naczelnik: Matyjek Stanisław

- Zastępca Naczelnika: Grądowski Marek

- sekretarz: Rutkowski Sylwester

- skarbnik: Kierzkowski Paweł

- gospodarz: Lewkowski Józef