fb youtube
Strona główna Kultura Koła Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich

zdjęcia artykułu 1
2019-10-31 11:36 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 8521
Foto

Czym jest Koło Gospodyń Wiejskich?

"Dobrowolna, samorządna i niezależna społeczno-zawodowa organizacja kobieca działająca głównie na terenach wiejskich.

Działalność koncentruje się na pięciu aspektach: pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, działaniu na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego i zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru.

Koło działa na podstawie statutu. Na terenie jednej wsi może działać tylko jedno koło. Koło posiada zebranie członków i zarząd wybierany przez to zebranie."

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem