fb youtube
Strona główna Gmina Gospodarka odpadami Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne

2016-09-23 11:57 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2404

Termin "sprzęt" oznacza urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, a także urządzenia mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych.

Natomiast "zużyty sprzęt" to taki, który poza warunkami określonymi wyżej, spełnia definicję odpadu zawartą w ustawie o odpadach tj. którego posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do jego pozbycia się jest zobowiązany.

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają liczne elementy charakteryzujące się właściwościami trującymi i toksycznymi. Zawarte w urządzeniach substancje niebezpieczne, po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla organizmów żywych, dlatego nie wolno ich umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami.

Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:

 • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne;
 • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała oraz wagi;
 • Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe;
 • Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku;
 • Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe;
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia;
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo;
 • Przyrządy medyczne: sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory;
 • Przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty;
 • Automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty.

 

Warto wiedzieć, że wykaz rodzajów sprzętu w każdej z wymienionych wyżej grup zawarty jest w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i stanowi listę otwartą. W praktyce oznacza to, że jeżeli danego sprzętu nie da się w ramach danej grupy jednoznacznie przyporządkować, należy przyjąć, że kwalifikuje się jako "pozostały sprzęt" z danej grupy.

Mieszkańcy gminy Jedwabne zobowiązani są do pozbycia się odpadów w postaci zużytego sprzętu przekazując go jednostkom zbierającym bądź odbierającym odpady tego rodzaju. Poszczególni zbierający są zobowiązani do przestrzegania następujących procedur:

Sprzedawcy detaliczni i hurtowi (sklepy detaliczne i hurtownie) sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani:

 • od 1 lipca 2006 r., przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, tego samego rodzaju co kupowany przez klienta, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Oznacza to, że kupując nową pralkę, starą można oddać w sklepie, w którym kupiliśmy nową;
 • do umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu;
 • do informowania dokonujących zakupu sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbiórki, przetwarzania bądź unieszkodliwiania zużytego sprzętu.

 

Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.

Wyspecjalizowane punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzą bezpłatną zbiórkę tego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Na terenie gminy Jedwabne funkcjonują stacjonarne punkty zbierania elektrośmieci; także firma odpowiedzialna za odbiór i gospodarowanie odpadami na terenie gminy Jedwabne odbiera wyszczególniony sprzęt w określonych terminach podanych do publicznej wiadomości (np. w harmonogramie odbioru odpadów). Podmioty gospodarcze, jednostki organizacyjne, placówki oświatowe i inne podmioty nie będące osobami fizycznymi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawać mogą w stałych punktach zbierania.

W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości mają możliwość dwa razy do roku w roku skorzystania z usługi odbioru zużytego sprzętu z terenu ich nieruchomości.

W załączeniu wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Jedwabne

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem