fb youtube
Strona główna Gmina Gospodarka odpadami PSZOK

PSZOK

zdjęcia artykułu 4
2016-09-23 12:02 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 3577
Foto

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Gmina Jedwabne utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych (PSZOK) powstały na terenie Przedsiębiorstwa gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem, mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne czynny codziennie w określonych godzinach tj.: od poniedziałku do piątku - 8.00-15.00, sobota - 9.00-13.00 (tel. 862172219), w których mieszkańcy gminy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu wyselekcjonowane odpady m.in. wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia jak i zużyte opony, odpady zielone i popiół itp. zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. Jest on ważną częścią systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy. Zagospodarowaniem odpadów z PSZOK zajmuje się firma wyłoniona w drodze postępowania zgodnie z ustawą PZP.

Załączniki do pobrania:
Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem