fb youtube
Strona główna Gmina

Sprawozdanie z realizacji projektu Unijnego

zdjęcia artykułu 2
2017-06-13 13:39 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 1519
Foto
Sprawozdanie z realizacji projektu Unijnego " Kreatywny rozwój uczniów / uczennic ZSGiP w Jedwabnem”.


108 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i 9 uczniów LO uczestniczy w projekcie pod nazwą ,, Kreatywny rozwój uczniów / uczennic ZSGiP w Jedwabnem” .
Projekt jest realizowany w naszej placówce pod opieką Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI i dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, zwiększenie możliwości rozwoju zainteresowań i poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych 76 uczniów / uczennic oraz wzrost kompetencji zawodowych 15 nauczycieli ZSGIP w Jedwabnem.
Dofinansowanie projektu z UE to 335 973,36 zł.
Od grudnia 2016r. uczniowie klas I-III PG jak i uczniowie LO uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych zorganizowanych na terenie szkoły tj.: teatralnych, tanecznych typu zumba, hip hop, w zajęciach filmowych, z przedsiębiorczości, zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego (z j. rosyjskiego, angielskiego, matematyki, geografii, fizyki), do egzaminu maturalnego, oraz w zajęciach z oligofrenopedagogiki, z doradztwa zawodowego.
W dniach od 6 do 8 kwietnia 2017 roku grupa 45 uczniów ZSGiP w Jedwabnem uczestniczyła w ramach projektu w bezpłatnym wyjeździe edukacyjnym. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, zabytków Krakowa oraz Ojcowski Park Narodowy.
24 maja 2017r. odbył się wyjazd uczniów grupy teatralnej do Białegostoku na sztukę pt: ,, Mały MI” połączony z warsztatami teatralnymi.
Kolejną atrakcją będzie 3 dniowa wycieczka w dniach od 19 do 21 czerwca do Gdańska- Gdyni- Malborka dla uczniów kl. I - II Publicznego Gimnazjum. W programie wyjazdu jest zwiedzanie Westerplatte, Gdańska, Gdyni, Sopotu i Malborka oraz rejs statkiem.
W ramach projektu ze środków unijnych w szkole została utworzona sala językowa w klasopracowni języka angielskiego nr 20. Wszystkie klasopracownie zostały wyposażone w tablice interaktywne. Placówka otrzymała także urządzenia wielofunkcyjne i 4 aparaty fotograficzne.
20 nauczycieli uczestniczy również w szkoleniach z zakresu TIK oraz oprogramowania HTML i programowania w praktyce.

 

Opracował:

Zbigniew Prószyński

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl