fb youtube
Strona główna Gmina

Zwrot podatku akcyzowego

zdjęcia artykułu 1
2017-07-26 09:48 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 1948
Foto
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W II PÓŁROCZU 2017 r.

Burmistrz Jedwabnego informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Jedwabne, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:
• od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.
odpowiedni wniosek należy złożyć do Burmistrza Jedwabnego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.,
Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku - 86 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2017 roku - 1,00 zł
Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 4.

 

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem