fb youtube
Strona główna Gmina Prezentacje gminy Środowisko Rewitalizacja Gminy Jedwabne

Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne

2018-02-14 14:47 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2118

                         

 

OGŁOSZENIE

 

                                                                                                         Jedwabne, dn. 15.02.2018 r.


Burmistrz Jedwabnego zaprasza na konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Jedwabne.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 22 lutego 2018 roku
Termin zakończenia konsultacji: 17 marca 2018 roku
Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:
• zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 22 lutego 2018 roku do 17 marca 2018 roku z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej www.jedwabne.powiatlomzynski.pl, na stronie internetowej gminy www.jedwabne.pl oraz w Urzędzie w pokoju numer 14 w dniach i godzinach pracy. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: e.lutogniewska@grupabst.pl; drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Jedwabne Ul. Żwirki i Wigury, 18-420 Jedwabne; do Urzędu Miejskim w Jedwabnem.
• zbierania uwag ustnych w terminie od 22 lutego 2018 roku do 17 marca 2018 roku
w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem w pokoju numer 14 w dniach i godzinach pracy Urzędu.
• w drodze formularza dla grup przedstawicielskich, takich jak: przedsiębiorcy, jednostki oświatowe i inne podmioty funkcjonujące na terenie gminy. Badanie przeprowadzone zostanie przez Wykonawcę w dniach od 22 lutego 2018 roku do 17 marca 2018 roku.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego jakim jest Gminny Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem