fb youtube
Strona główna Gmina Fundusze UE

Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z małą architekturą w miejscowości Jedwabne

zdjęcia artykułu 1
2018-05-18 11:00 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2155
Foto
Gmina Jedwabne realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z małą architekturą przy zbiorniku wodnym w miejscowości Jedwabne’’.

Dnia 27.10.2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowski Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu pn. ,,Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z małą architekturą przy zbiorniku wodnym w miejscowości Jedwabne’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

W ramach projektu zagospodarowano przestrzeń płożoną w pobliżu zbiornika wodnego w mieście Jedwabne, poprzez utworzenie ogólnodostępnej, zewnętrznej siłowni połączonej z placem zabaw dla dzieci. Z urządzeń będą mogły korzystać osoby w każdym wieku - zarówno mieszkańcy jak i przyjezdni, którzy odwiedzą okolice naszego miasta. W ramach projektu zainstalowano 6 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu przeznaczonych dla młodzieży i osób dorosłych oraz 3 instalacje przeznaczone dla dzieci. Teren placu zabaw został ogrodzony. Inwestycja ma na celu stworzenie atrakcyjnej, przyjaznej mieszkańcom otwartej przestrzeni publicznej stworzonej w oparciu o istniejące walory przyrodnicze.

Celem projektu jest poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD, w szczególności poprawa dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów podnoszących jakość życia mieszkańców miasta Jedwabne.

Całkowita wartość projektu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi 85 429,80 zł z czego dofinansowanie UE z RPOWP wynosi: 72 615,31 zł.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem