fb youtube
Strona główna Oświata Szkoła Podstawowa w Nadborach

Informacja o szkole

2008-12-05 14:06 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 13903

Szkoła Podstawowa w Nadborach
Tel. (0-86) 47-21-448

1.
a) liczba oddziałów: 7 (6 oddziałów klasowych + 1 oddział „0”)
b) liczba uczniów: 48 + 10 „0”- uczniowie z miejscowości: Burzyn, Szostaki, Mocarze, Brzostowo, Nadbory, Biodry, Biodry Kolonia, Kąty, Siestrzanki
c) liczba nauczycieli: 10
d) liczba pracowników obsługi: 1,5
e) liczba sal lekcyjnych: 7
f) liczba pracowni szkolnych: 1
g) liczba dzieci dowożonych: 32

2.Organizacje działające w szkole: Samorząd Uczniowski, PCK, koła zainteresowań

3.Zajęcia wyrównawcze:
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I-III, dla klas IV-VI z matematyki i języka polskiego.
Koła zainteresowań: historyczne, matematyczne, języka angielskiego.
Świetlica szkolna, z której korzysta 32 dzieci.

4.Wysokie lokaty w zawodach sportowych.
Bardzo dobre wyniki ze sprawdzianu w 2010r. – średni wynik 27 pkt
Wyróżnienia w konkursach plastycznych.
Udział w programach „Radosna Szkoła”, „Owoce w szkole”.
Udział w projekcie edukacyjnym „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich” organizowanym przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem