fb youtube
Strona główna Aktualności

Uroczystość wręczenia promes z udziałem Wiceministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody Podlaskiego

zdjęcia artykułu 6
2019-03-13 12:00 | Opublikował: Edyta Krystowczyk | Ilość wyświetleń: 2815
Foto

       Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześniej Program „Senior-WIGOR”). Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.
Dotychczas Gmina Jedwabne nigdy nie ubiegała się o środki w ramach Programu. Staraniem Burmistrza Jedwabnego, po raz pierwszy otrzymaliśmy znaczący wkład finansowy, na realizację zadania, które pozwoli uchronić ludzi starszych przed coraz częściej spotykaną
w tej grupie samotnością.
W dniu 12 marca 2019 roku w auli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się uroczystość, podczas której Burmistrz Jedwabnego Pan Adam Niebrzydowski odebrał z rąk Wiceministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza
i Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego promesę, na dofinansowanie „Klubu Senior +”. Jest to kwota blisko 120 tysięcy złotych, czyli 80 % wartości zadania. Koszty po stronie Gminy Jedwabne wyniosą 29 901,18 zł., czyli 20 % wartości. Informacja jest tym bardziej radosna, że nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z przygotowanej w ramach Programu oferty, już w 2019 roku

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem