fb youtube
Strona główna Aktualności

Odbiór drogi w m. Kaimy

zdjęcia artykułu 4
2019-09-26 09:21 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1918
Foto

W dniu 17 września dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kaimy”. Długość przebudowanego odcinka wynosi 350 m. Wartość inwestycji wyniosła 147 829,58 zł brutto, z czego 73 914,79 zł stanowiło dofinansowanie z Budżetu Województwa Podlaskiego.

Inwestycja zrealizowana została przez  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wojciech Skrodzki z siedzibą w Jeziorku, wybrane w drodze przeprowadzonego przetargu.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki kruszywa naturalnego, podbudowie zasadniczej z kruszywa i warstwie ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego a także inne prace towarzyszące.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem