fb youtube
Strona główna Gmina Zadania realizowane ze środków budżetu państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Odbiór techniczny dwóch dróg w naszej gminie

zdjęcia artykułu 26
2019-12-06 08:28 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1934
Foto

W dniu 5 grudnia 2019 r. dokonano odbioru technicznego dróg, dotyczących zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: 1) Chrostowo na odcinku od km 0+000 do km 0+535,00 2) Grądy Wielkie na odcinku A-B od km 0+000 do km 0+456,43 i na odcinku C-B-D od km 0+001,40 do km 0+514,00".

W miejscowości Chrostowo przebudowana została droga na odcinku 535 mb. Wartość inwestycji wyniosła 1 024 971,15 zł a wkład własny gminy 321 688,79 zł.
W m. Grądy Wielkie długość przebudowanego odcinka wynosi około 970 mb. Wartość inwestycji wyniosła 1 701 878,17 zł a wysokość wkładu własnego gminy to 539 328,86 zł.

Zakres prac obejmował m.in. przebudowę nawierzchni dróg wraz z budową chodników i zjazdów. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Inwestycja zrealizowana została przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. wybrane w drodze przetargu.

Komisja pozytywnie oceniła zakres i jakość wykonanego zadania.

Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem