fb youtube
Strona główna Aktualności

Lekcja wiedzy o społeczeństwie w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem

zdjęcia artykułu 9
2019-12-06 16:19 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 2036
Foto

Dnia dzisiejszego w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem odbyła się lekcja wiedzy o społeczeństwie. Jej uczestnikami byli uczniowie z  Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem, którzy poznawali tajniki funkcjonowania samorządu lokalnego. W rolę wykładowców wcielił się Burmistrz Jedwabnego- Adam Mariusz Niebrzydowski oraz nauczyciel i Przewodniczący Rady Miejskiej- Andrzej Górski. Opowiadali o wspólnocie samorządowej, jaką tworzą mieszkańcy gminy, statucie gminy, czyli dokumencie w formie uchwały rady, który reguluje między innymi:

  • organizację wewnętrzną i tryb pracy organów gminy;
  • zasady i tryb działania klubów i komisji rady;
  • zasady tworzenia i funkcjonowania sołectw, jako jednostek pomocniczych gminy;

 

Młodzież została również zapoznana z pracą burmistrza, jego zadaniami, obowiązkami oraz uprawnieniami.

Uczniowie uczestniczyli na zajęciach pod pieczą Pani Anny Kurkowskiej- nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w ZSS w Jedwabnem.

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem