fb youtube
Strona główna Gmina Gospodarka odpadami Nowy rachunek 2020 r.

Nowy rachunek do dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2020-01-27 10:56 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1999

Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że zgodnie z art. 6r ust. 1 ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010) od dnia 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje nowy, wyodrębniony rachunek bankowy dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym wszystkie należności związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę przekazywać na niżej podany numer rachunku bankowego:

BS JEDWABNE nr 96 8752 0006 0000 2509 2000 0080.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać co kwartał w terminach do 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia każdego roku z możliwością opłaty comiesięcznej.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem