fb youtube
Strona główna Aktualności

Otwarcie zmodernizowanej remizy OSP w Jedwabnem

zdjęcia artykułu 20
2020-08-06 09:13 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 3025
Foto

W środę 5 sierpnia 2020 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem.

Przybyłych gości, mieszkańców oraz strażaków z OSP powitał Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski. Podziękował za udzielane mu wsparcie w różnych formach, ale szczególnie za przekazywane środki finansowe na inwestycje gminne. Bez tej pomocy nie byłoby możliwe wykonanie tak wielu zadań w tak krótkim okresie.

Wśród licznie przybyłych na uroczystość gości znaleźli się Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Generał Brygadier w stanie spoczynku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski, proboszcz parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem ks. dziekan Jerzy Dembiński, proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Burzynie ks. Marcin Sobiech, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś , Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Zbigniew Piotrowski, Starosta Łomżyński Lech Szabłowski, Z-ca Dyrektora Gabinetu Marszałka Juliusz Jakimowicz, Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży Bryg. Grzegorz Wilczyński , Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży Krzysztof Sewioło, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Z-ca kierownika KRUS w Zambrowie Janusz Okurowski , Radni powiatowi Kazimierz Polkowski i Wiesław Olszewski, Kierownik Posterunku Policji w Jedwabnem Dariusz Kondracki, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem Paweł Czerwaciuk, przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem wraz z radnymi Andrzej Górski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jedwabnem Dariusz Duchnowski, Zbigniew Prószyński i Swietłana Żebrowska dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jedwabnem Rafał Konopka, Andrzej Męczkowski – Zakład Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski, Witold Trzaska – firma usługowa Bruk-Kost, Barbara i Ryszard Turowscy – CRT Centrum Remontowe Turowski.

Po przemówieniach ks. dziekan odmówił modlitwę za strażaków oraz dokonał poświecenia wyremontowanej remizy, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Pan burmistrz podziękował wszystkim przybyłym za obecność i zaprosił do pomieszczeń nowej strażnicy. Wszyscy byli pod wrażeniem efektu wykonanych prac, a niektórzy wręcz zazdrościli naszym strażakom warunków, w jakich mogą teraz pracować oraz posiadanego wyposażenia.

Budynek OSP Jedwabne został rozbudowany — powstało nowe pomieszczenie garażowe, socjalne, szatnia i toaleta. Dodatkowo wyremontowana została też starsza część remizy, powstała nowa elewacja i ułożono nową kostkę przed remizą, aby całość wyglądała jednolicie i estetycznie. Inwestycja kosztowała 375 765,00 zł, z czego 184 000,00 zł pochodziło z MSWiA przekazanych za pośrednictwem Komendy Głównej PSP oraz funduszu systemu KSRG.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem