fb youtube
Strona główna Gmina Zadania realizowane ze środków budżetu państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przekazanie placu budowy na przebudowę drogi Wizna - Jedwabne

zdjęcia artykułu 14
2020-11-27 13:39 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1660
Foto

W piątek 27 listopada 2020 r. odbyło się przekazanie placu budowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50”.

W tak ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniu udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Starosta Łomżyński Lech Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski, Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Andrzej Górski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Zbigniew Bagiński.

Prace polegać będą na gruntownym remoncie drogi Wizna-Jedwabne oraz fragmentu innej drogi powiatowej w Jedwabnem o łącznej długości ponad 11,6 km, m.in. z niwelacją wzniesień i nową nawierzchnią o szerokości 6 metrów, czyli w pełnym standardzie, jaki droga powiatowa powinna spełniać. Wartość ogólna przedsięwzięcia to 12,5 mln zł. Dofinansowanie pochodzić będzie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Ustalony przez zarząd województwa i zatwierdzony przez Sejmik wkład to 2,5 mln zł. Termin realizacji to 2021 rok.

Inwestycja przyczyni się do  unowocześniania systemu komunikacyjnego i poprawiania komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury drogowej nie tylko w powiecie łomżyńskim, ale w całym województwie.     

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem