fb youtube
Strona główna Aktualności

Uroczyste otwarcie nowej drogi w naszej gminie

zdjęcia artykułu 13
2020-12-17 22:04 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1757
Foto
17 grudnia 2020 r. w czwartek odbyło się oficjalne otwarcie nowej drogi w gminie Jedwabne. Przebudowana została droga powiatowa nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze o długości około 3 km.

Wśród przybyłych gości znaleźli się Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Starosta Łomżyński Lech Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Radni powiatowi Kazimierz Polkowski i Wiesław Olszewski, Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Andrzej Górski wraz z radnymi, przedstawiciel wykonawcy PBK Sp. z o.o. Jacek Pastor, a także okoliczni mieszkańcy. Uroczystego poświęcania drogi dokonał proboszcz parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem ks. dziekan Jerzy Dembiński, po którym nastąpiło przecięcie wstęgi.

- Życzymy sobie wszyscy, aby mieszkańcy mniejszych miejscowości, wsi, mieli równy dostęp do naszego dobrobytu, do życia w naszej ojczyźnie, żeby różnic w ogóle nie było między dużymi miastami a małymi miejscowościami. Tego życzę. To się dzieje dzięki naszemu rządowi, dzięki naszym samorządom staramy się to uczynić, żeby ten rozwój był równomierny, żeby dostęp dp cywilizacji był jak najbardziej przekonywający- mówił Marek Olbryś wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji- Przez kilka miesięcy tego roku trwała budowa, także dość szybko. Na pewnych odcinkach były trudności, bo trzeba było wymieniać grunt, ale wszystko poszło zgodnie z planem. Bardzo się cieszymy. Powstał też nowy most w Janczewku, który będzie sporym ułatwieniem dla ciężkiego sprzętu rolniczego, ale też zaopatrujących gospodarstwa rolne. Samorządowcy podkreślali wagę i wartość, jaką wnosi rządowy Fundusz Dróg Samorządowych i Fundusz Inwestycji Lokalnych, które umożliwiają przeprowadzanie inwestycji w infrastrukturę.

W ramach realizacji zadania przebudowana została droga powiatowa z nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m, 3 przepusty, 3 skrzyżowania i około 100 zjazdów. Całkowity koszt to około 4,2 mln złotych. Dofinansowanie rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło około 80%. Pozostałe 20% sfinansowano z dodatkowych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z budżetów powiatu łomżyńskiego i gminy Jedwabne.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem