fb youtube
Strona główna Gmina Fundusze UE

Usługi transportowe door-to-door w Gminie Jedwabne

zdjęcia artykułu 4
2021-11-26 10:46 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 4582
Foto

Gmina Jedwabne od 01.10.2021 do 28.02.2023 r. realizuje projekt pod nazwą „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne”,  a usługi transportowe będą świadczone od 01.03.2022r. do 31.03.2024 r.  finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt ma na celu pomóc dorosłym osobom niepełnosprawnym, mającym trudności w poruszaniu się, w pokonywaniu barier w aktywizacji społecznej, w sferze edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej.

W ramach projektu przewiduje się pomoc osobom z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności z terenu Gminy Jedwabne i zapewnienie im usług bezpłatnego indywidualnego transportu door-to-door za pomocą środka transportu.

Do prawa korzystania z usługi mają osoby:

 • z ograniczoną sprawnością: poruszające się na wózku inwalidzkim,
  poruszające się o kulach,  
 • niewidome, słabowidzące, inne mające problemy w poruszaniu się.
 • zagrożone ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
 • mające ograniczone możliwości rozwoju zawodowego,
 • posiadające ograniczone możliwości w zakresie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,

 

Projekt przewidziany jest dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności oraz dla osób, które nie posiadają takiego orzeczenia , a mają trudności w samodzielnym poruszaniu się i spełniają kryteria dostępu określone w Regulaminie usługi transportu. 

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, mająca kłopoty
w samodzielnym poruszaniu się, będzie mogła korzystać bezpłatnie z usługi transportowej. Dodatkowo osobom, które będą potrzebować wsparcia w poruszaniu się podczas świadczonej usługi będzie udzielać pomocy osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w dotarciu do i z samochodu.

Usługa transportowa dla uprawnionych osób, będzie świadczona nieodpłatnie.

Usługę można zamówić osobiście w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem (pok. nr 27), pod numerami telefonów:  Dyspozytor: 532 399 926, 86 2116575 / 86 2172185 /  (także sms-em) lub na adres e-mail: ops@jedwabne.pl

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 532 399 926.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie UM  w Jedwabnem.

Poniżej można pobrać niezbędne dokumenty i formularze:

 1. Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Jedwabne.
 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów.
 3. Formularz zamówienia usługi transportowej door-to-door.
 4. Formularz skargi/reklamacji do usługi transportowej door-to-door.
 5. Ankieta satysfakcji klienta usługi transportowej door-to-door.
 6. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH.

 

Wartość projektu: 369 708,52 zł      Wkład Funduszy Europejskich 311 590,34 zł

 

Opracował: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem