fb youtube
Strona główna Gmina Fundusze UE

Gmina Jedwabne realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Żwirki i Wigury w Jedwabnem”.

zdjęcia artykułu 2
2022-10-21 10:19 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 858
Foto

Celem projektu jest poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD poprzez zagospodarowanie i wyposażenie zdegradowanych terenów Gminy Jedwabne i nadanie im nowych funkcji społecznych.

W wyniku projektu na dotychczas zdegradowanym terenie położonym przy ulicy Żwirki i Wigury w Jedwabnem powstanie ogólnodostępny plac zabaw oraz plac rekreacyjny. Całkowita powierzchnia tego obszaru rekreacyjno - wypoczynkowego wyniesie 1191m2.

Całkowita wartość projektu wynosi: 69 866,34 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 35 683,83 zł

 

Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem