fb youtube
Strona główna Aktualności

Uroczystości 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Jedwabne

zdjęcia artykułu 36
2022-11-11 12:45 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 988
Foto

11 listopada - to dzień bliski sercu każdego Polaka - Patrioty, dzień radosny, symboliczny kres rozbiorów i odzyskanie wolności po 123 latach zaborów.

Aby uczcić te ważne wydarzenia historyczne, odbyły się  uroczystości w kościele parafialnym i w centrum naszego miasta przy Pomniku Sybiraków. W ten sposób oddano hołd tym wszystkim bohaterom, którzy poświęcili swe życie za naszą umiłowaną Ojczyznę w czasie powstań narodowych, w czasie zawieruchy wojennej, w niemieckich lagrach i na nieludzkiej ziemi Sybiru.

Uroczystości gminne z okazji 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się w Jedwabnem w piątek 11 listopada 2022 r.

W uroczystościach uczestniczyli Burmistrz Jedwabnego Adam Mariusz Niebrzydowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej Wiesław Olszewski, członek Zarządu Rady Powiatowej Kazimierz Polkowski, Radny Powiatowy Andrzej Biedrzycki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Andrzej Górski wraz z radnymi, Sybiracy wraz z rodzinami, Dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem, Harcerze Dwudziestej Pierwszej Drużyny Harcerskiej „AGAPA – Pomocna Dłoń imienia księdza Kazimierza Lutosławskiego”, pracownicy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem oraz zgromadzeni mieszkańcy miasta i Gminy Jedwabne.

Mszę Świętą w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. Dziekana Jerzego Dembińskiego poprzedził montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem.

W homilii - będącej wspaniałą lekcją patriotyzmu - Ksiądz Maciej Kiempista podkreślił, jak wielkim darem dla człowieka jest wolność. O nią walczyli Polacy na przestrzeni wielu lat. Trzeba tę wolność jednak mądrze wykorzystać, nie zapominając o Bogu. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w centrum naszego miasta przy Pomniku Sybiraków, którą poprowadził Stanisław Żebrowski.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego - Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał Adam Mariusz Niebrzydowski - Burmistrz Jedwabnego. W swojej przemowie przywołał słowa Marszałka Józefa Piłsudzkiego- „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości nie zasługuje na szacunek i nie ma prawa do przyszłości”. Podziękował wszystkim przybyłym, którzy wzięli udział w tak ważnym każdemu Polakowi dniu.

Kwiaty - będących wyrazem naszej wdzięczności tym wszystkim, którzy wywalczyli Polsce  niepodległość – złożyli:

  1. Adam Mariusz Niebrzydowski – Burmistrz Jedwabnego i Andrzej Górski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem
  2. Wiesław Olszewski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej i Andrzej Biedrzycki - Radny Powiatu Łomżyńsiego
  3. Zbigniew Prószyński i Swietłana Żebrowska - Dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem
  4. Helena Karwowska i Irena Kuklińska-Kashper - Sybiracy i ich rodziny
  5. Delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jedwabnem.
  6. Delegacja Dwudziestej Pierwszej Drużyny Harcerskiej „AGAPA – Pomocna Dłoń imienia księdza Kazimierza Lutosławskiego” (opiekun Marzena Bagińska).

 

Uroczystościom 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości towarzyszyły sztandary:

- Sztandar Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński

- Sztandar Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Warszawa Mazowsze

- Sztandar Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

- Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem

- Sztandar Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jedwabnem

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem