fb youtube
Strona główna Gmina Gospodarka odpadami

Ankieta dot. bioodpadów

2023-01-10 10:04 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 549

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych

kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

 

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Jedwabne w 2022 roku.

W związku z obowiązującymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć Gmina.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych.

 

Ankietę należy odesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne do pokoju nr 22, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: odpady@jedwabne.pl  do dnia 10 lutego 2023 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (86) 216 65 13 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: odpady@jedwabne.pl

 

Druk ankiety można pobrać poniżej  lub w  budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem w pokoju nr 22.

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem