fb youtube
Strona główna Aktualności

Informacja dotycząca rejestracji koni

zdjęcia artykułu 1
2023-03-23 11:03 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 197
Foto

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2022r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt prowadzenie centralnej bazy danych, obejmującej m.in. koniowate, zostało powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Art. 65 w/w ustawy mówi, że posiadacz koniowatego ma 3 miesiące (od wejścia w życie ustawy tj. od 06.01.2023r.) na uzyskanie nr identyfikacyjnego EP (o ile do tej pory nie był ewidencjonowany przez ARIMR jako beneficjent programów pomocowych) oraz zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR miejsce, w którym przebywają zwierzęta, w celu zarejestrowania i nadania numeru siedziby stada, w której utrzymuje koniowate.

Szczegóły pod adresem: Nowa ustawa i obowiązki właścicieli i posiadaczy koniowatych

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem