fb youtube
Strona główna Aktualności

Wnioski o zamrożenie cen prądu tylko do 30 czerwca!

zdjęcia artykułu 1
2023-06-14 08:26 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 660
Foto

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tzw. Tarcza Solidarnościowa), gwarantuje gospodarstwom domowym stałą cenę prądu na obecnym (czyli tegorocznym) poziomie do 2 tys. kWh zużycia rocznego. Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej przysługuje gospodarstwom, w którym są osoby z niepełnosprawnością i wynosi on 2,6 kWh. Z kolei w przypadku rodzin trzy plus - czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 3 tys. kWh.

Ponadto na mocy ustawy ograniczającą wysokość cen energii elektrycznej, przyjętej przez Sejm 20 października, został wprowadzony mechanizm „maksymalnej” ceny energii elektrycznej stosowanej przez sprzedawców energii. Cena maksymalna prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych wyniesie 693 zł/MWh. Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców energii w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi po przekroczeniu limitów zużycia.

Warunkiem skorzystania z zamrożenie cen prądu w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej w podwyższonym limicie 3 MWh (3000 kWh) przez rodziny wielodzietne i rolników jest złożenie do przedsiębiorstwa energetycznego stosownego oświadczenia  a w przypadku rodzin wielodzietnych  posiadanie aktualnej Karty Dużej Rodziny. Rodzina wielodzietna to taka, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Ustalona ustawą cena maksymalna prądu (693 zł/MWh) będzie stosowana przez sprzedawców energii w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi - od momentu przekroczenia limitów zużycia do 31 grudnia 2023 r. Po przeliczeniu jest to odpowiednio 69,3 grosze za 1 kWh prądu (jest to cena netto).

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2 MWh (2000 kWh) nie muszą składać żadnych dokumentów ani oświadczeń! Przedsiębiorstwo energetyczne automatycznie zastosuje obniżenie rachunku za prąd w przyszłym roku do ustalonego ustawą limitu zużycia.

Jednak, aby skorzystać z ulgi na prąd z 2023 r. trzeba spełnić warunki:

  • mieć podpisaną umowę z zakładem energetycznym,
  • złożyć do dostawcy energii oświadczenia o byciu odbiorcą uprawnionym,
  • posiadać aktualną Kartę Dużej Rodziny w przypadku rodzin wielodzietnych lub potwierdzenie orzeczenia  osoby z niepełnosprawnością.

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu należy złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie przepadnie możliwość skorzystania z wyższej ulgi na prąd  w 2023 roku.

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu do 3000 kWh można złożyć osobiście w biurach obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego. Można też je wysłać tradycyjną pocztą w formie przesyłki na adres dostawcy energii

Oświadczenie można też złożyć przez Internet. W celu złożenia oświadczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (certyfikat z e-Dowodu). Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

W ustawie nie określono oficjalnego wzoru oświadczenia składanego do dostawcy energii. Dlatego każde przedsiębiorstwo energetyczne może opracować swój własny wzór oświadczenia uprawnionego odbiorcy końcowego energii elektrycznej w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3000 kWh.

W oświadczeniu o zamrożenie cen prądu podajemy następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne i kontaktowe uprawnionego odbiorcy końcowego (osoby, na którą wystawiana jest faktura za energię elektryczną),
  • informacja o punkcie poboru energii elektrycznej (PPE) w grupie taryfowej G (numer punktu poboru energii elektrycznej znajdziemy na fakturze za energię elektryczną),
  • oświadczenie, że jako odbiorca końcowy we wskazanym powyżej punkcie poboru energii elektrycznej (PPE), spełniamy warunki pozwalające na uznanie nas za odbiorcę uprawnionego

Szczegółowe informację dostępne w placówkach oraz stronach internetowych przedsiębiorstwach energetycznych/ dystrybucyjnych.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem