fb youtube
Strona główna Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA

zdjęcia artykułu 1
2023-06-26 09:17 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 632
Foto

Szanowni Państwo,

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. Wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
  2. Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

W związku z powyższym Burmistrz Jedwabnego będzie na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się, wydana zostanie decyzja odmowna, ale osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Z uwagi, że ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. proszę o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia do Urzędu po tym terminie.

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Zaświadczenie oraz wniosek o wypłatę świadczenia wraz z oświadczeniem o niekaralności w związku z pełnieniem funkcji sołtysa składamy w placówce terenowej KRUS (od dnia 01.07.2023 r.).

Decyzję o przyznaniu świadczenia wydaje KRUS. 

[AKTUALIZACJA 30.06]: dodano załącznik- "wniosek o dodatek sołecki"

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem