fb youtube
Strona główna Aktualności Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert dot. pracy palacza CO 2023/2024

2023-09-06 10:15 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1169

O G Ł O S Z E N I E

Osoby zainteresowane paleniem w piecu c.o. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem w formie własnej działalności gospodarczej, proszone są o składanie ofert (w zamkniętych kopertach) wraz z proponowanymi  warunkami płatności w terminie od 07 września 2023 roku do dnia 25 września 2023 roku   w sekretariacie szkoły.

Rozmowy kwalifikacyjne oraz wybór oferty odbędą się:

                      28 września 2023 roku o godz. 10.30.

W sezonie zimowym do obowiązków palacza będzie należało odśnieżenie terenu wokół szkoły.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem