fb youtube
Strona główna Aktualności

Dodatek osłonowy 2024

zdjęcia artykułu 1
2024-01-22 10:44 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1615
Foto

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem od stycznia 2024r. realizuje wsparcie  w ramach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2024 poz. 59).

Dodatek osłonowy jest wsparciem, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Tegoroczny dodatek osłonowy będzie wypłacany w niższej kwocie niż poprzednio. Kwota dodatku będzie zróżnicowana w zależności od liczby członków rodziny. 

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia lub piec kaflowy jeśli jest on zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

Podwyższony dodatek osłonowy wyniesie:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób 
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Pamiętajustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli we wniosku podany zostanie adres  e-mail informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłany na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

 

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

 1. Tradycyjnej (papierowo) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem pok. nr 17 i 19,
 2. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufania. (ePUAP),
 3. za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Informujemy, że wnioski o dodatek osłonowy będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedwabnem  pok. nr 17 i 19 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem od dnia 29 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r., w godzinach od 8:00 do 11:00.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem