fb youtube
Strona główna Aktualności

W GMINIE JEDWABNE POWSTAŁ KOLEJNY ETAP SIECI WODOCIĄGOWEJ

zdjęcia artykułu 7
2014-07-04 07:58 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 5678
Foto
W dniu 26 czerwca 2014 roku w Brzostowie odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne” – etap II zrealizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Wartość całego zadania wynosi 837 229,01 zł, z czego 510 505 zł to dofinansowanie ze środków unijnych. W ramach projektu w latach 2012-2014 dokonano budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Siestrzanki, Chyliny, Pluty, Brzostowo. Długość wykonanej sieci wynosi 17 km.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Jacek Piorunek, Ks. Dziekan Jerzy Dembiński, Ks. Proboszcz Antoni Mierzejewski, radny Powiatu Łomżyńskiego Pan Kazimierz Polkowski, inspektor nadzoru budowlanego Pan Krzysztof Szeligowski, kierownik budowy Pan Marcin Rutkowski, wykonawca inwestycji Pan Jerzy Gajek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Pan Andrzej Górski, radni Rady Miejskiej, sołtysi, Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem Pan Mariusz Zapert oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 od przemowy i powitania szanownych gości przez Burmistrza Jedwabnego Krzysztofa Moenke. Głos zabrał również Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Jacek Piorunek. Następnie odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie oraz poświęcenie inwestycji przez Księdza Proboszcza Antoniego Mierzejewskiego.

Oddana do użytku inwestycja to kolejny już pomyślnie zakończony etap procesu wodociągowania gminy. Jesienią 2011 roku zakończyła się budowa I etapu sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody, powstałej za ponad 5 mln zł, również przy znacznym udziale środków unijnych (dofinansowanie w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych).

Wkrótce  planowana jest budowa etapu III zadania w kolejnych miejscowościach. Gmina Jedwabne złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia o nazwie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wartość całego zadania wynosi 650 324,51, z czego 396 539 zł to przewidywana dotacja ze środków unijnych. W ramach projektu planuje się wybudować sieć wodociągową z przyłączami w miejscowościach Kąty i Chrostowo, której  długość  szacowana jest na ok. 10 km.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem