fb youtube
Strona główna Aktualności

RUSZA NOWA INWESTYCJA W JEDWABNEM

2014-10-15 10:19 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 3428
W najbliższych dniach rozpoczną się prace nad zagospodarowaniem terenu w obrębie zbiornika wodnego w Jedwabnem. Powstanie miejsce rekreacyjno - wypoczynkowe dla mieszkańców ze ścieżką pieszo – rowerową, alejką spacerową oraz ławkami. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego w Jedwabnem”.

W dniu 13 października 2014 roku Burmistrz Jedwabnego Krzysztof Moenke podpisał umowę z wykonawcą inwestycji - firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wojciech Skrodzki, Plac 250-lecia 7, 18-420 Jedwabne. Wartość zadania wynosi 145 140,00 zł brutto. Przewidywany termin  zakończenia inwestycji to 14.11.2014 r.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie „Sąsiedzi”.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem