fb youtube
Strona główna Aktualności

OFICJALNE OTWARCIE PRZEBUDOWANYCH ULIC

zdjęcia artykułu 8
2014-10-15 11:23 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 5368
Foto
W dniu 14 października 2014 roku w Jedwabnem odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie inwestycji współfinansowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój pod nazwą „Przebudowa ulicy Wesołej, Spółdzielczej i Pięknej w Jedwabnem.

W uroczystości uczestniczyli m. in: Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski, Wicestarosta Łomżyński Pan Adam Sowa, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego -  Pan Mieczysław Bagiński oraz Pan Marek Olbryś,  Ks. Dziekan Jerzy Dembiński, inspektor nadzoru Pan Marek Przysiuda, radny Powiatu Łomżyńskiego Pan Kazimierz Polkowski, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego PLONIX – wykonawcy inwestycji, Pan Andrzej Męczkowski – właściciel firmy Zakład Elementów Budowlanych i Kruszywa w Jedwabnem, a także Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem Pan Andrzej Górski wraz z radnymi, kierownik Posterunku Policji w Jedwabnem Pan Bogdan Mieczkowski, dyrektor KZB Pan Mariusz Zapert, dyrektor M-GOK Pani Jadwiga Bekus, kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jedwabnem Pan Sławomir Miciura wraz z pracownikami, sekretarz Gminy Jedwabne Pani Marta Laszczkowska oraz przedstawiciele mediów.


Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00. Po wystąpieniach Burmistrza Jedwabnego Pana Krzysztofa Moenke oraz Wicewojewody Podlaskiego Pana Wojciecha Dzierzgowskiego odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie oraz poświęcenie przez Księdza Dziekana Jerzego Dembińskiego przebudowanych ulic w Jedwabnem.


Oddana do użytku inwestycja w znacznym stopniu podniosła standard życia mieszkańców oraz walory estetyczne miasta. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Wykonawcą inwestycji  była firma PLONIX Wojciech Tokarski, Paweł Koniec, ul. Krańcowa 12, 09-100 Płońsk. Łączna wartość całego zadania to ok. 1 136 317,31 zł, z czego 568 158,65 zł to dofinansowanie z tzw. „schetynówek”.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem