fb youtube
Strona główna Kultura MGOK

Regulamin konkursu plastycznego

2015-05-14 07:55 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 1866
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem ogłasza konkurs plastyczny pt. „KOCHAM MOJĄ MAMĘ”.

Prace należy składać do dnia 26 maja 2015 r.
Adres do korespondencji: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
ul. Piękna 8, 18-420 Jedwabne, lub przynieść osobiście do M-GOK
w Jedwabnem.

Technika wykonania prac plastycznych dowolna np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp., format A3.

Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej. Rozstrzygnięcie  konkursu i wystawa prac plastycznych nastąpi dnia 28 maja 2015 r. podczas obchodów „Dnia Mamy” w M-GOK

w Jedwabnem, dla zwycięzców przewidziane są nagrody i wyróżnienia.

Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr1), która znajduje się na stronie internetowej www.jedwabne.pl (dział kultura), gdzie znajduje się również regulamin konkursu.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 862172124


Załącznik nr 1

Konkurs plastyczny pt. „KOCHAM MOJĄ MAMĘ”

DANE UCZESTNIKA KONKURSU:

1. Imię: ________________________________________________________________

2. Nazwisko: ________________________________________________________________

3. Szkoła: ________________________________________________________________

4. Klasa: ___________________

5.Opiekun:_______________________________________________________

DANE RODZICA UCZESTNIKA KONKURSU:

Imię i nazwisko : ________________________________________________________________

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.              o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów i przyznania nagród                     oraz w celach promocji Konkursu.

________________________________________________________________

Data i podpis rodzica uczestnika konkursu

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem