KOMUNIKAT

Uprzejmie informuje się, że zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. nr 45, poz....
więcej »

OGŁOSZENIE

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ BOBRY, WILKI, RYSIE
więcej »


PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Gmina Jedwabne zawarła umowę z Instytutem Ekologii Stosowanej z siedzibą w Skórzynie na zakup dokumentacji na budowę ...
więcej »