OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 201...
więcej »

KARTA DUŻEJ RODZINY

Osoby zainteresowane uzyskaniem KARTY DUŻEJ RODZINY informujemy, że wnioski należy składać do Ośrodka Pomocy Społeczn...
więcej »


BADANIA ANKIETOWE

Statystyka publiczna od wielu lat realizuje rolnicze badania ankietowe. W bieżącym roku, podobnie jak miało to miejsc...
więcej »

OGŁOSZENIE

wyniki konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2014 roku oraz wysoko...
więcej »

OGŁOSZENIE

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
więcej »

OGŁOSZENIE

Burmistrz Jedwabnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gmi...
więcej »

INFORMACJA

Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem informuje, że zgodnie z zapisem art. 24 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbi...
więcej »


Obwieszczenie - AZBEST 2014

Obwieszczenie Burmistrza Jedwabnego dotyczące zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy i ...
więcej »

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 21 ust.4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miejs...
więcej »


OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) w...
więcej »

OGŁOSZENIE

dotyczy: zgłaszania szkód wyrzadzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych
więcej »

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowa...
więcej »

INFORMACJA

DOT. NOWYCH TARYF STAWEK I OPŁAT ZA DOSTAWĘ WODY I ZRZUT ŚCIEKÓW DO KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ODBIORCÓW USŁUG KOMUNA...
więcej »

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że od 1 lipca 2011 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o D...
więcej »


WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2012-2015

Rada Miejska w Jedwabnem najpóźniej w październiku br. winna dokonać wyboru na kolejną kadencję 2 ławników, w tym 1 d...
więcej »