INFORMACJA

Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem informuje, że zgodnie z zapisem art. 24 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbi...
więcej »


Obwieszczenie - AZBEST 2014

Obwieszczenie Burmistrza Jedwabnego dotyczące zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy i ...
więcej »

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 21 ust.4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miejs...
więcej »


OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) w...
więcej »

OGŁOSZENIE

dotyczy: zgłaszania szkód wyrzadzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych
więcej »

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowa...
więcej »

INFORMACJA

DOT. NOWYCH TARYF STAWEK I OPŁAT ZA DOSTAWĘ WODY I ZRZUT ŚCIEKÓW DO KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ODBIORCÓW USŁUG KOMUNA...
więcej »

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że od 1 lipca 2011 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o D...
więcej »


WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2012-2015

Rada Miejska w Jedwabnem najpóźniej w październiku br. winna dokonać wyboru na kolejną kadencję 2 ławników, w tym 1 d...
więcej »


KOMUNIKAT URZĘDU SKARBOWEGO W ŁOMŻY

DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZGŁASZAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WŁASNE NAZWISKO
więcej »

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuje się, że zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. nr 45, poz....
więcej »

OGŁOSZENIE

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ BOBRY, WILKI, RYSIE
więcej »


PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Gmina Jedwabne zawarła umowę z Instytutem Ekologii Stosowanej z siedzibą w Skórzynie na zakup dokumentacji na budowę ...
więcej »