fb youtube
Strona główna Gmina Prezentacje gminy Środowisko Rewitalizacja Gminy Jedwabne

Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne

2017-05-11 08:20 | Opublikował: Admin | Ilość wyświetleń: 2402
Konsultacje społeczne


Burmistrz Jedwabnego zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji, które odbędą się od 13 marca 2017 roku do 11 kwietnia 2017 roku.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

• Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w terminie od dnia 13 marca 2017 roku do 11 kwietnia 2017 roku.
• Badań sondażowych w formie ankiet w terminie od dnia 13 marca 2017 roku do 11 kwietnia 2017 roku. Ankieta dostępna będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jedwabne: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl , portalu Gminy www.jedwabne.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem w pokoju nr 6 w godzinach pracy urzędu. Uzupełnione ankiety mogą być dostarczone drogą elektroniczną na adres: urzad@jedwabne.pl lub drogą pocztową na adres Urzędu
• Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiających omówienie i oceny propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jedwabne. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 16.00 (sala konferencyjna – pok. nr 15).

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego jakim jest Gminny Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem