fb youtube
Strona główna Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 ul. Przytulska w Jedwabnem, Gmina Jedwabne”

zdjęcia artykułu 2
2021-02-02 11:46 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 1096
Foto
Wykonawca dokumentacji projektowej, Drogowiec sp. z o.o., działając z upoważnienia Inwestora: Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
zaprasza na elektroniczne konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pn.
 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 ul. Przytulska w Jedwabnem, Gmina Jedwabne
Materiały dotyczące projektowanej drogi oraz wzór wniosku zamieszczono na stronach internetowych:
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich: www.pzdw.bialystok.pl
Urzędu Gminy Jedwabne: www.jedwabne.pl

Uwagi i wnioski dotyczące inwestycji prosimy przekazywać w terminie do dnia: 19.02.2021r. pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną lub faksem na jeden z adresów:
Drogowiec sp. z o.o.
ul. Upalna 1A lok. 58
15-668 Białystok
email: biuro@spdrogowiec.pl
lub
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
ul. Elewatorska 6,
15-620 Białystok,
fax: 085 67 67 153,
email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym – zostaną uwzględnione.
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl